LỊCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2020 - 2021

 

UBND HUYỆN CẨM KHÊ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

                                        Cẩm Khê, ngày      tháng     năm 2020

                         

LỊCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2020 - 2021

 
 
 

Tháng 8/2020: Tuần 1 (03/8-09/8); Tuần 2 (10-16/8); Tuần 3 (17-23/8); Tuần 4 (24-30/8)

 

Ngày, tháng

Nội dung công việc

Thành phần tham gia

Địa điểm

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

13/8/

2020

Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn trực tiếp cho CBQL, GV đại trà sau khi kết thúc tự bồi dưỡng qua mạng của mỗi Module 1

CBQL, GV các môn học của các trường trong cụm

THCS Tam Sơn

Nghiệp vụ THCS

Cụm SHCM số 1

14/8/

2020

Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn trực tiếp cho CBQL, GV đại trà sau khi kết thúc tự bồi dưỡng qua mạng của mỗi Module 1

CBQL, GV các môn học của các trường trong cụm

THCS Sông Thao

Nghiệp vụ THCS

Cụm SHCM số 2

18/8/

2020

Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn trực tiếp cho CBQL, GV đại trà sau khi kết thúc tự bồi dưỡng qua mạng của mỗi Module 1

CBQL, GV các môn học của các trường trong cụm

THCS Văn Khúc

Nghiệp vụ THCS

Cụm SHCM số 3

Ngày

19- 20/

8/2020

Tập huấn triển khai thực hiện sách Thực hành giáo dục địa phương lớp 1

Phó Hiệu trưởng, GV dạy lớp 1 các trường tiểu học

 Trường TH Sông Thao

Phòng GD&ĐT

 

 

Tháng 8/2020

Tập huấn viết báo cáo Tự đánh giá

CBQL phụ trách công tác kiểm định chất lượng giáo dục các trường MN, TH, THCS

Trường THCS Sông Thao

Phòng GD&ĐT

 

Tháng

8-10/

2020

Tập huấn nâng cao năng lực tiếng Anh từ B1 lên B2; B2 lên C1 cho GV dạy tiếng Anh

GV dạy tiếng Anh phổ thông

Trung tâm GDTX tỉnh

Sở GD&ĐT

 

 

 

Tháng 9/2020: Tuần 1 (31/8-06/9); Tuần 2 (07/9-13/9); Tuần 3 (14-20/9); Tuần 4 (21-27/9)

 

Ngày, tháng

Nội dung công việc

Thành phần tham gia

Địa điểm

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

05/9/

2020

Khai giảng năm học 2020-2021

17/9/

2020

Hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2020-2021 cấp tiểu học

Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường TH, Lãnh đạo, CV Phòng GD&ĐT

TH Sông Thao

Phòng GD&ĐT

 

25/9/

2020

Duyệt kế hoạch chỉ tiêu năm học đối với cấp tiểu học

Hiệu trưởng các trường

Phòng GD&ĐT

Phòng GD&ĐT

 

Tham dự hội nghị triển khai giáo dục THCS. Hội nghị triển khai thông tư 26, và hướng dẫn thực hiện kế hoạch nhà trường theo Văn bản 3280.

Lãnh đạo PGD&ĐT, cán bộ, chuyên viên phụ trách cấp THCS; Lãnh đạo các trường THCS

 

 

 

Tháng 9/2020

Kiểm tra chuyên đề

Nghiệp vụ mầm non

Các trường MN

Phòng GD&ĐT

 

Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học

Lãnh đạo PGD&ĐT, cán bộ, chuyên viên phụ trách cấp THCS

Tại các trường THCS

(thông báo sau)

Phòng GD&ĐT

 

29/9/

2020

Hội nghị triển khai nhiệm vụ GD THCS

Lãnh đạo PGD&ĐT, cán bộ, chuyên viên phụ trách cấp THCS; Lãnh đạo các trường THCS, GV cốt cán

Trường THCS Sông Thao

Phòng GD&ĐT

 

Tháng

9- 10/

2020

Tham dự hội thảo nâng cao chất lượng giáo dục cấp THCS.

Giáo viên THCS

TTGDTX tỉnh

Phòng GDTrH

 

Tháng 9-10-11/

2020

Kiểm tra giao nhận thiết bị dạy học

Phòng KHTC, Thanh tra, Phòng GDTH&MN, GDTrH

Các trường  MN, TH, THCS

Phòng KHTC

Thanh tra, Phòng GDTH&MN, GDTrH

 

 

Tháng 10/2020: Tuần 1 (28/9-04/10); Tuần 2 (05/10-11/10); Tuần 3 (12-18/10); Tuần 4 (19-25/10); Tuần 5 (26/10-01/11)

 

Ngày, tháng

Nội dung công việc

Thành phần tham gia

Địa điểm

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

2-7/10/

2020

Triển khai thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

Lãnh đạo PGD&ĐT, cán bộ, chuyên viên phụ trách KH, XDXHHT

Xã Tuy Lộc

UBND xã Tuy Lộc

 

8/10/

2002

Hội nghị triển khai nhiệm vụ GD MN

Lãnh đạo PGD&ĐT, CB, CV phụ trách cấp MN; Lãnh đạo các trường MN

Trường MN Sông Thao

Phòng GD&ĐT

 

14/10/

2020

SHCM cụm số 3:

Chuyên đề nâng cao chất lượng bồi dưỡng HSG lớp 9 môn Ngữ văn, Sinh học, Địa lý, Lịch sử.

CBQL, GV dạy các bộ môn Ngữ văn, Sinh học, Địa lý, Lịch sử trong cụm

THCS Tình Cương

Nghiệp vụ THCS

Cụm SHCM số 3

14-23/

10/2020

Kiểm tra thực hiện dạy học lớp 1 theo CT GDPT 2018

LĐ, CV Phòng GD&ĐT, GV cốt cán

Các trường tiểu học

Phòng GD&ĐT

 

 

 

24/10/

2020

SHCM cụm số 1: Phối hợp tổ chức thực địa tại các trường phổ thông cho các lớp bồi dưỡng NVSP cho giáo viên dạy tiếng Anh - Chuyên đề “Văn hoá ẩm thực”.

CBQL, GV dạy bộ môn Tiếng Anh trong cụm

 

THCS Phượng Vĩ

Nghiệp vụ THCS

 

Cụm SHCM số 1

Giao lưu CLB tiếng Anh cấp cụm trường các trường tiểu học

Câu lạc bộ tiếng Anh các trường tiểu học

TH Sông Thao, Phương Xá, Tình Cương

Các trường tiểu học trong cụm

 

Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị Tập huấn thu thập minh chứng đánh giá chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn, tổ trưởng CM các trường tiểu học

Trung tâm GDTX tỉnh

Sở GD&ĐT

Các phòng GD&ĐT

Từ 24/10 đến 24/11/

2020

Tập huấn, bồi dưỡng CBQL, GVPTCC cấp THCS các Mô đun 2, 3.

CBQL, GVPTCC cấp THCS

Đồ Sơn, Hải Phòng; Trường ĐHSP Hà Nội 2.

Sở GD&ĐT

Phòng GD&ĐT

26/10/

2020

Dự kiến tập huấn GV PTCC các mô đun 2, 3, 4.

CBQL, GV PTCC cấp THCS

Trường ĐHSP 2

Trường ĐHSP 2

Sở GD&ĐT

27/10

/2020

SHCM cụm số 2:

Chuyên đề nâng cao chất lượng bồi dưỡng HSG các môn văn hóa lớp 9 môn Toán, Vật lý,  Lịch sử.

CBQL, GV dạy các bộ môn Toán, Vật lý, Lịch sử trong cụm

 

THCS Sông Thao

Nghiệp vụ THCS

Cụm SHCM số 2

20-31/

10/2020

Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp cụm trường

Các trường TH, THCS trong cụm

Tại các cụm

Cụm trưởng

Các trường TH, THCS trong cụm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 10/2020

Báo cáo kết quả phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi

 

Các trường MN

 

 

Đánh giá ngoài công nhận trường học đạt chuẩn Quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục 

Đoàn ĐGN của Sở GD&ĐT

Trường MN Tuy Lộc, THCS Đồng Lương

Sở GD&ĐT

 

Hội nghị Chuyên môn GDMN

LĐ, CVMN PGD&ĐT; CBQL, TTCM các cơ sở GDMN

TT Bồi dưỡng Chính trị huyện

Phòng GD&ĐT

 

Tập huấn BDTX cho CBQL và GVMN

NVMN PGD&ĐT; CBQL, GV các trường MN

Trường MN Hưng Long, Yên Lập

Sở GD&ĐT

 

Tập huấn chuyên sâu cho giáo viên lớp 1

Giáo viên dạy lớp 1 năm học 2020-2021.

Trường TH Sông Thao

Phòng GD&ĐT

 

Tập huấn CBQL, GV cốt cán bồi dưỡng modun 2

CBQL, GV cốt cán

Báo sau

Sở GD&ĐT

Các phòng GD&ĐT

Tổ chức SHCM liên trường

CBQL, GV các trường tiểu học trong cụm

Tại 11 cụm trường

Các trường tiểu học

 

Tham dự tập huấn “Tổ chức hoạt động trải nghiệm - XD CLB Tiếng Anh”

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT, các trường THCS

ĐH Hùng Vương

Phòng GDTrH

 

Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở

Lãnh đạo PGD&ĐT, cán bộ, chuyên viên phụ trách cấp THCS

(thông báo sau)

Phòng GD&ĐT

 

Kiểm tra công tác thu chi đầu năm

Lãnh đạo PGD&ĐT, cán bộ, chuyên viên PGD&ĐT

Phòng GD&ĐT

Phòng GD&ĐT

Các trường MN, TH, THCS

Từ 10/2020 đến 4/2021

Hội nghị Sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề tại các trường MN

Chuyên viên phụ trách nghiệp vụ GDMN, CBQL, GV cốt cán của 13 huyện thành thị.

Tại 13 huyện, thành, thị

Phòng GDMN&TH

(Bộ phận  GDMN)

 

 

 

Tháng 11/2020: Tuần 1 (02/11-08/11); Tuần 2 (09-15/11); Tuần 3 (16-22/11); Tuần 4 (23-29/11)

 

Ngày, tháng

Nội dung công việc

Thành phần tham gia

Địa điểm

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1/11/2020

Giao lưu CLB tiếng Anh tiểu học cấp huyện

CLB tiếng Anh 06 trường tiểu học

 Trung tâm Văn hóa - Thể Thao và Du Lịch Cẩm Khê

Phòng GD&ĐT

 

04/11/

2020

SHCM cụm số 3:

Chuyên đề nâng cao chất lượng bồi dưỡng HSG lớp 9 môn Toán, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Tin học, Thể dục, Mĩ thuật, Âm nhạc.

Chuyên đề nâng cao chất lượng HKPĐ các cấp (môn Thể dục)

Xây dựng chủ đề dạy học môn Âm nhạc.

Xây dựng KH dạy học môn Mĩ thuật.

CBQL, GV dạy các bộ môn Toán, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Tin học, Thể dục, Mĩ thuật, Âm nhạc trong cụm

THCS Cát Trù

Nghiệp vụ THCS

Cụm SHCM số 3

05-18/

11/2020

Sở Kiểm tra công tác thu, chi; việc thực hiện Kế hoạch vận động tài trợ và tổ chức dạy thêm, học thêm

Thanh tra Sở; CTVTT cấp Sở

Thông báo trước 05 ngày trước khi kiểm tra

Thanh tra Sở

Phòng KHTC, GDTrH

23-27/

11/2020

Hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp huyện.

GV các trường tiểu học đăng ký tham gia

TH Sông Thao

Phòng GD&ĐT

 

24/11/

2020

SHCM cụm số 2:

Chuyên đề nâng cao chất lượng BD HSG các môn văn hóa lớp 9 môn Ngữ Văn, Tiếng Anh, Thể dục, Địa lý.

Giải pháp nâng cao chất lượng học sinh tham gia thi hội khỏe Phù Đổng.

CBQL, GV dạy các bộ môn Ngữ Văn, Tiếng Anh, Địa lý, Thể dục trong cụm

THCS Phùng Xá

Nghiệp vụ THCS

Cụm SHCM số 2

27/11/

2020

SHCM cụm số 1:

Chủ đề: ĐM PPDH theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS (Dự giờ theo hướng nghiên cứu bài học) môn Hóa học.

CBQL, GV dạy bộ môn Hóa học trong cụm

THCS Tiên Lương

Nghiệp vụ THCS

Cụm SHCM số 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 11/2020

Kiểm tra tiến độ duy trì trường học đạt chuẩn Quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục

Đoàn kiểm tra của Phòng GD&ĐT

Trường MN Hương Lung, MN Văn Bán, MN Tạ Xá, Tiểu học Phú Khê

Phòng GD&ĐT

 

Kiểm tra chuyên đề

Nghiệp vụ mầm non

Các trường MN

Phòng GD&ĐT

 

Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp trường năm học 2020-2021

 

Các trường MN

 

 

Hội nghị về dinh dưỡng với trẻ mầm non

CBQL, GV các trường MN

 

 

 

Tập huấn ATTP cho CBQL, NV nấu ăn các cơ sở GDMN.

CBQL, Nhân viên nấu ăn các trường MN

Thông báo sau

Phòng GD&ĐT

Phòng Y tế

Hội nghị Tập huấn thu thập minh chứng đánh giá chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

Các đơn vị trực thuộc Sở, các phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông; Giám đốc các trung tâm GDNN-GDTX

Trung tâm GDTX tỉnh

Phòng TCCB

Các phòng:  KHTC, GDTrH, GDMN&TH, QLĐT&GDTX

Tổ chức SHCM liên trường

CBQL, GV các trường tiểu học trong cụm

Tại 11 cụm trường

Các trường tiểu học

 

Tổ chức Giao lưu các CLB Tiếng Anh dành cho học sinh THCS

Lãnh đạo, GV, HS THCS

(Thông báo sau)

Phòng GD&ĐT

 

Tổ chức Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học cơ sở cấp huyện

Lãnh đạo, GV, HS THCS

(Thông báo sau)

Phòng GD&ĐT

 

Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở

Lãnh đạo PGD&ĐT, cán bộ, chuyên viên phụ trách cấp THCS

Tại các trường THCS

(thông báo sau)

Phòng GD&ĐT

 

 

 

Tháng 12/2020: Tuần 1 (30/11-06/12); Tuần 2 (07-13/12); Tuần 3 (14-20/12); Tuần 4 (21-27/12);

Tuần 5 (28/12/2020-03/01/2021)

 

Ngày, tháng

Nội dung công việc

Thành phần tham gia

Địa điểm

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

3-6/

12/2020

Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện

Ban Tổ chức, Ban chỉ đạo, Các trường TH, THCS

Trường THCS Sông Thao, sân vận động huyện...

Ban Tổ chức HKPĐ huyện

Các cơ quan liên quan, trường TH, THCS Sông Thao

09/12/

2020

Thi học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện

Lãnh đạo PGD&ĐT, cán bộ, chuyên viên phụ trách cấp THCS; cán bộ giáo viên, học sinh các trường THCS

Trường THCS Sông Thao

Phòng GD&ĐT

 

09/12/

2020

SHCM cụm số 1:

Môn Vật lý lớp 7-Dạy học theo bài học STEM chủ đề âm thanh.

Giờ dạy kết hợp với trưng bày.

CBQL, GV dạy bộ môn Hóa học trong cụm

THCS Phương Xá

Nghiệp vụ THCS

Cụm SHCM số 1

14- 24/

12/2020

 

 

Thi GV dạy giỏi tiểu học cấp tỉnh năm học 2020-2021

Lãnh đạo Sở; Lãnh đạo, chuyên viên phòng GDMN&TH; LĐ, chuyên viên phụ trách tiểu học các phòng GD&ĐT và các CSGDTH.

Thông báo sau

Phòng GDMN&TH

 

Các phòng thuộc Sở

14- 25/

12/2020

Sở Kiểm tra công tác Pháp chế năm 2020

Thanh tra Sở; CTVTT cấp Sở

Thông báo trước 05 ngày trước khi kiểm tra

Thanh tra Sở

Phòng GDTrH, GDMN&T, phòng GD&ĐT

Tháng 12/2020

Đánh giá ngoài công nhận trường học đạt chuẩn Quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục 

Đoàn ĐGN của Sở GD&ĐT

MN Hương Lung, MN Tạ Xá, MN Văn Bán; Tiểu học Phú Khê

Sở GD&ĐT

 

Hội thi giáo viên dạy  giỏi GDMN cấp huyện năm học 2020-2021

 

Lãnh đạo, cán bộ NVMN phòng GD&ĐT; CBQL, GV các trường mầm non

Thông báo sau

Phòng GD&ĐT

 

Phòng GD&ĐT kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học các trường tiểu học.

LĐ, CB Phòng GD&ĐT, GV cốt cán tiểu học

Theo quyết định

Phòng GD&ĐT

 

Phối hợp tổ chức sân chơi Trạng Nguyên Toàn Tài cấp huyện

Có hướng dẫn riêng

Có hướng dẫn riêng

Ban tổ chức

Phòng GD&ĐT

Sở GD&ĐT kiểm tra công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục

Theo Quyết định của Giám đốc Sở

Tại các phòng GD&ĐT

QLCL

GD MN& TH, GDTrH

Tổ chức SHCM liên trường

CBQL, GV các trường tiểu học trong cụm

Tại 11 cụm trường

Các trường tiểu học

 

Tổ chức khảo sát học sinh HKI năm học 2020-2021

Lãnh đạo PGD&ĐT, cán bộ, chuyên viên phụ trách cấp THCS; cán bộ giáo viên, học sinh các trường THCS

Các trường THCS

Phòng GD&ĐT

 

Tham dự Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học cấp tỉnh năm học 2020-2021

Lãnh đạo PGD&ĐT, GV, HS THCS

Thông báo sau

 

 

Tham gia Câu lạc bộ tiếng Anh dành cho học sinh trung học cơ sở cấp tỉnh năm học 2020-2021

Lãnh đạo PGD&ĐT, GV, HS THCS

Thông báo sau

 

 

Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở

Lãnh đạo PGD&ĐT, cán bộ, chuyên viên phụ trách cấp THCS

Tại các trường THCS

(thông báo sau)

Phòng GD&ĐT

 

Kiểm tra, đánh giá Cộng đồng học tập cấp xã

Lãnh đạo PGD&ĐT, cán bộ, chuyên viên phụ trách KH, XDXHHT

Các xã, thị trấn

Phòng GD&ĐT

Các xã, thị trấn

 

 

 

Tháng 01/2021: Tuần 1 (04-10/01); Tuần 2 (11-17/01); Tuần 3 (18-24/01); Tuần 4 (25-31/01)

 

Ngày, tháng

Nội dung công việc

Thành phần tham gia

Địa điểm

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

7-16/1/

2021

Tham dự HKPĐ tỉnh Phú Thọ lần XIX năm 2021

Đoàn Vận động viên, học sinh TH, THCS

Nhà thi đấu tỉnh Phú Thọ

Sở GD&ĐT

Sở VHTTDL và các sở ngành

16/01/

2021

Kết thúc học kỳ I

27/01/

2021

SHCM cụm số 3:

Dự giờ theo hướng NCBH môn Tiếng Anh 7.

Chuyên đề nâng cao chất lượng giờ dạy môn Tiếng Anh theo hệ 10 năm.

CBQL, GV dạy bộ môn Tiếng Anh trong cụm

THCS Phú Lạc

Nghiệp vụ THCS

Cụm SHCM số 3

29/01/

2021

SHCM cụm số 2:

Giáo dục kỹ năng sống thông qua bộ môn GDCD

Chuyên đề nâng cao chất lượng BD HSNK môn Sinh học.

CBQL, GV dạy bộ môn GDCD, môn Sinh học trong cụm

THCS Sơn Tình

Nghiệp vụ THCS

Cụm SHCM số 2

Tháng 1/2021

Kiểm tra chuyên đề

Nghiệp vụ mầm non

Các trường MN

Phòng GD&ĐT

 

Hội nghị Sơ kết HKI và triển khai nhiệm vụ học kì II năm học 2020-2021

Hiệu trưởng các trường tiểu học

Thông báo sau

Phòng GD&ĐT

 

Tổ chức SHCM liên trường

CBQL, GV các trường tiểu học trong cụm

Tại 11 cụm trường

Các trường tiểu học

 

Thi chọn đội tuyển dự thi HSG lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2020-2021

Lãnh đạo PGD&ĐT, CB, CV phụ trách cấp THCS; cán bộ giáo viên, học sinh các trường THCS

Thông báo sau

Phòng GD&ĐT

 

Tổ chức các Cuộc thi trên mạng Internet cấp huyện: IOE, Violimpic

Lãnh đạo PGD&ĐT, CB, CV phụ trách cấp TH, THCS; giáo viên, HS các trường TH, THCS

Thông báo sau

Phòng GD&ĐT

 

Kiểm tra công tác dạy thêm, học thêm học kỳ I

Lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên PGD&ĐT

Thông báo sau

Phòng GD&ĐT

 

Tháng 1 đến tháng 8/2021

Tập huấn bồi dưỡng CBQL, GV đại trà thực hiện CT GDPT 2018 Modul 4, 5 …

CBQL, GV các cấp

Theo lịch của Bộ GD&ĐT

Phòng GDTrH

Các đơn vị thuộc Sở có liên quan

 

 

Tháng 02/2021: Tuần 1 (01/02-07/02); Tuần 2 (08/02-14/02); Tuần 3 (15-21/02); Tuần 4 (22/02-28/2)

 

Ngày, tháng

Nội dung công việc

Thành phần tham gia

Địa điểm

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

10/02/

2021

SHCM cụm số 1: Chuyên đề đổi mới PPDH theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS (Dự giờ theo hướng nghiên cứu bài học) môn Ngữ văn.

CBQL, GV dạy bộ môn Ngữ văn trong cụm

THCS Thụy Liễu

Nghiệp vụ THCS

Cụm SHCM số 1

Tháng 2/2021

Kiểm tra chuyên đề

LĐ, NVMN PGD&ĐT

Các trường MN

 Phòng GD&ĐT

 

Phòng GD&ĐT kiểm tra việc đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học

LĐ, CB Phòng GD&ĐT, GV cốt cán tiểu học

Theo quyết định

Phòng GD&ĐT

 

Hội nghị triển khai công tác nghiệm thu, bàn giao chất lượng học sinh tiểu học.

Hiệu trưởng các trường TH, THCS.

TH Sông Thao

Phòng GD&ĐT

 

Nghỉ Tết Âm lịch (thời gian cụ thể thông báo sau)

 

 

Tháng 3/2021: Tuần 1 (01/3-07/3); Tuần 2 (08/3-14/3); Tuần 3 (15-21/3); Tuần 4 (22/3-28/3); Tuần 5 (29/3-4/4)

 

Ngày, tháng

Nội dung công việc

Thành phần tham gia

Địa điểm

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

3-5/3/2021

Phối hợp tổ chức sân chơi Trạng Nguyên Tiếng Việt cấp huyện

Có hướng dẫn riêng

Thông báo sau.

Ban tổ chức

Phòng GD&ĐT

6/3/2021

 

SHCM cụm số 1:

Chuyên đề đổi mới PPDH theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS (Dự giờ theo hướng nghiên cứu bài học) môn Sinh học

CBQL, GV dạy bộ môn Sinh học trong cụm

THCS Ngô Xá

Nghiệp vụ THCS

Cụm SHCM số 1

12/3/2021

Tham gia thi học sinh giỏi cấp tỉnh THCS

Hội đồng thi

Tại các HĐ thi

QLCL

 

SHCM cụm số 1:

Chuyên đề Một số kinh nghiệm để nâng cao chất lượng đại trà môn Ngữ Văn 9.

CBQL, GV dạy bộ môn Ngữ văn trong cụm

THCS Văn Bán

Nghiệp vụ THCS

Cụm SHCM số 1

17/3/2021

SHCM cụm số 3: Chuyên đề an toàn điện trong trường học môn Công nghệ.

Chuyên đề giáo dục đạo đức trong môn GDCD ở trường THCS.

CBQL, GV dạy các bộ môn Công nghệ,

GDCD trong cụm

THCS Chương Xá

Nghiệp vụ THCS

Cụm SHCM số 3

19/3/2021

SHCM cụm số 2: Đổi mới Phương pháp dạy học môn Vật lý.

Xây dựng giáo án theo chủ đề môn Vật lý.

CBQL, GV dạy các bộ môn Vật lý trong cụm

THCS Sai Nga

Nghiệp vụ THCS

Cụm SHCM số 2

Tháng 3/2021

Kiểm tra chuyên đề

Nghiệp vụ mầm non

Các trường MN

Phòng GD&ĐT

 

Tập huấn phòng, chống bạo lực học đường

Lãnh đạo, NV PGD&ĐT; CB Công an huyện; CBQL, GV các trường TH, THCS.

Các trường TH, THCS

Phòng GD&ĐT

Công an huyện

Hội thảo về chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào lớp 1

Lãnh đạo, NV PGD&ĐT; các trường MN.

Thông báo sau

Phòng GD&ĐT

 

Tổ chức ngày hội Viết chữ đẹp cho học sinh tiểu học cấp tỉnh

Lãnh đạo Sở GD&ĐT; Lãnh đạo, CV phòng GDMN&TH; các phòng GD&ĐT, các CSGDTH.

Tại các trường TH trong toàn tỉnh

Phòng GDMN&TH

VP, Phòng KHTC, các phòng thuộc Sở

Kiểm tra công tác chuẩn bị thực hiện CT GDPT 2018

Theo quyết định

Các trường tiểu học.

Phòng GD&ĐT

 

Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở

Lãnh đạo PGD&ĐT, cán bộ, chuyên viên phụ trách cấp THCS

Tại các trường THCS

(thông báo sau)

 

Dự kiến tháng

3-4/2021

Tham gia, phối hợp, tổ chức các cuộc thi trên mạng Internet cấp tỉnh, cấp QG: Violympic, IOE năm học 2020-2021

Lãnh đạo PGD&ĐT, CB, CV phụ trách cấp TH, THCS; cán bộ giáo viên, HS các trường TH, THCS

Thông báo sau

Phòng QLCL

Sở GD&ĐT

 

 

 

Tháng 4/2021: Tuần 1 (05/4-11/4); Tuần 2 (12/4-18/4); Tuần 3 (19/4-25/4); Tuần 4 (26/4-02/5)

 

Ngày, tháng

Nội dung công việc

Thành phần tham gia

Địa điểm

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

15-16/4/

2021

Khảo sát học sinh lớp 9 THCS

HĐ khảo sát

Các HĐ khảo sát

Phòng QLCL

 

22/04/

2021

SHCM cụm số 3

Chuyên đề nâng cao chất lượng thi vào lớp 10 THPT các môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh.

CBQL, GV dạy các bộ môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, trong cụm

THCS Đồng Lương

Nghiệp vụ THCS

Cụm SHCM số 3

23/04/

2021

SHCM cụm số 2

Dự giờ theo hướng nghiên cứu bài học.

Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá.

CBQL, GV dạy các bộ môn Hóa học, môn Tiếng Anh trong cụm

THCS Cấp Dẫn

Nghiệp vụ THCS

Cụm SHCM số 2

12-25/4

Kiểm tra Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn

Lãnh đạo PGD&ĐT, cán bộ, chuyên viên phụ trách KH, XDXHHT

Các xã, thị trấn

Phòng GD&ĐT

Các xã, thị trấn

 

 

 

 

Tháng 4/2021

Kiểm tra tiến độ duy trì trường học đạt chuẩn Quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục

Đoàn kiểm tra của Phòng GD&ĐT

Trường TH Nguyễn Khắc Nghiên, MN Hoa Hồng

Phòng GD&ĐT

 

Tập huấn giáo viên dạy lớp 2 thực hiện CT GDPT 2018

Giáo viên dạy lớp 2 năm học 2021-2022

Thông báo sau

Phòng GD&ĐT

 

Tổ chức ngày Sách Việt Nam

Các trường TH

Có văn bản hướng dẫn sau

Các trường TH

 

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm            học các trường tiểu học

Theo quyết định

Các trường tiểu học

Phòng GD&ĐT

 

Tổ chức SHCM liên trường

CBQL, GV các trường tiểu học trong cụm

Tại 11 cụm trường

Các trường tiểu học

 

Thi chọn học sinh năng khiếu lớp 6, 7, 8 cấp huyện năm học 2020-2021

Lãnh đạo PGD&ĐT, CB, CV phụ trách cấp THCS; cán bộ giáo viên, học sinh các trường THCS

Thông báo sau

Phòng GD&ĐT

 

Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở

Lãnh đạo PGD&ĐT, cán bộ, chuyên viên phụ trách cấp THCS

Tại các trường THCS

(thông báo sau)

Phòng GD&ĐT

 

Tháng 4-5/2021

Sở GD&ĐT triển khai thực hiện SGK lớp 2 năm học 2021-2022.

Lãnh đạo Sở; Lãnh đạo, chuyên viên các phòng thuộc Sở; các phòng GD&ĐT, các CSGDTH

Thông báo sau

Phòng GDMN&TH

VP; các phòng thuộc Sở.

 

 

Tháng 5/2021: Tuần 1 (03/5-09/5); Tuần 2 (10/5-16/5); Tuần 3 (17/5-23/5); Tuần 4 (24/5-30/5)

 

Ngày, tháng

Nội dung công việc

Thành phần tham gia

Địa điểm

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

10/5/2021

Nghiệm thu bàn giao chất lượng học sinh lớp 5

Các trường TH, THCS

Các trường TH

Các trường TH

Các trường THCS.

25/5/2021

Kết thúc chương trình học kì II năm học 2020 - 2021

31/5/2021

Kết thúc năm học 2020 - 2021

Tháng 5/2021

Kiểm tra, công nhận mô hình “Trường học An toàn – Thân thiện – Bình đẳng”

LĐ, CV Phòng GD&ĐT

Các trường trong KH xây dựng năm học 2020 - 2021

Phòng GD&ĐT

 

Đánh giá ngoài công nhận trường học đạt chuẩn Quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục 

Đoàn ĐGN của Sở GD&ĐT

Trường TH Nguyễn Khắc Nghiên, MN Hoa Hồng

Sở GD&ĐT

 

Nộp hồ sơ thi đua khen thưởng cuối năm

Các trường MN, TH, THCS

Phòng GD&ĐT

Phòng GD&ĐT

 

Khảo sát học sinh lớp 9 năm học 2020-2021

HĐ khảo sát

Các trường THCS

Phòng GD&ĐT

 

Tổ chức xét tốt nghiệp THCS

Lãnh đạo, cán bộ, giáo viên các trường THCS

Tại các trường THCS

Phòng GD&ĐT

 

 

 

Tháng 6/2021: Tuần 1 (31/6-06/6); Tuần 2 (07/6-13/6); Tuần 3 (14/6-20/6); Tuần 4 (21/6-27/6); Tuần 5 (27/6-04/7)

Ngày, tháng

Nội dung công việc

Thành phần tham gia

Địa điểm

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Tháng

6/2021

Tổng kết năm học;

Bàn giao học sinh 5 tuổi vào Tiểu học

 

 

 

 

Tập huấn hướng dẫn sử dụng thiết bị dạy học lớp 2 CT GDPT 2018

Lãnh đạo Sở; Lãnh đạo, chuyên viên phòng GDMN&TH; LĐ, cán bộ phụ trách thuộc phòng GD&ĐT các huyện, thị, thành; CBQL, GV dạy lớp 2 năm học 2021-2022 các CSGDTH trong toàn tỉnh.

Thông báo sau

Phòng GDMN&TH

Các phòng thuộc Sở

Kiểm tra công tác dạy thêm, học thêm học kỳ II; kết quả thực hiện vận động tài trợ năm học 2020-2021

Lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên PGD&ĐT

Thông báo sau

Phòng GD&ĐT

 

Tháng

6,7/2021

Tổ chức tuyển sinh lớp 6 THCS năm học 2021-2022

Lãnh đạo PGD&ĐT, cán bộ, chuyên viên phụ trách cấp THCS; cán bộ giáo viên, học sinh các trường THCS

Có văn bản hướng dẫn sau

Phòng GD&ĐT

 

 

Ghi chú:

- Kế hoạch kiểm tra công nhận trường chuẩn quốc gia, kiểm tra danh hiệu thư viện; đánh giá ngoài các cơ sở giáo dục MN, TH, THCS; kiểm tra phổ cập giáo dục; lịch bồi dưỡng phát sinh do Sở GD&ĐT tổ chức: Thực hiện theo lịch riêng;

- Các hội nghị và các cuộc kiểm tra đột xuất có kế hoạch riêng;

- Quy định về thời hạn báo cáo trong năm học như sau:

+ Báo cáo đột xuất (thiên tai, hoả hoạn,... );

+ Báo cáo sơ kết học kỳ I trước ngày 09/01/2021. Báo cáo tổng kết năm học trước 25/5/2021.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh trực tiếp về Phòng GD&ĐT để điều chỉnh, bổ sung./.

 

 Nơi nhận:

- UBND huyện;    

- Các trường MN, TH, THCS

- Website Phòng;

- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Bùi Ngọc Luận