Thực hiện kế hoạch số 72/KH-SGDĐT ngày 28/11/2019 của Sở GD&ĐT về Kế hoạch Tổng kết 05 năm triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” Giai đoạn 2016-2020, Thực hiện công văn 08 Phòng GD&ĐT  ngày 07/01/2020  về việc xây dựng Kế hoạch tổng kết 05 năm triển khai ...